Het begin

De Oekraïne werkgroep vzw is opgericht in 1992 en bestaat uit een zestigtal vrijwilligers. Onze mensen zetten zich belangeloos in om anderen te helpen. Iedereen doet dit op zijn of haar manier. Dat kan gaan van sorteren van kledij, het transport verzorgen, helpen op de jaarlijkse rommelmarkten, Pand 66 openhouden .  Iedereen draagt zijn steentje bij en daardoor kunnen wij verschillende projecten ondersteunen in verschillende delen van Oekraïne. Onze steun is er meer dan nodig want de allerarmsten worden nog armer. De kloof wordt groter, de levensstandaard duurder maar de lonen en pensioenen zijn er schandalig laag. Wie werk heeft mag zich gelukkig prijzen want de economie zit totaal aan de grond.

Oekraïne werd gedurende meer dan 70 jaar uitgebuit door het communistisch regime van de sovjet – unie. Dit prachtige land werd volledig leeggezogen en als wingewest behandeld. Oekraïne eens de “ Graanschuur van Europa “ kampt met de grootste armoede en daarbij tevens met de verschrikkelijke gevolgen van de atoomramp van Tsjernobyl in 1986. Door onze steun helpen wij de allerarmsten een menselijk bestaan te geven. Er is nog een lange weg voor de boeg maar we boeken goede resultaten.

Met onze Werkgroep Oekraïne vzw zijn wij sinds 1992 bezig met hulpverlening aan de allerarmsten in Oekraïne, door het inzamelen van hulpgoederen (kledij, schoenen, droge voeding, e.a.) en deze ter plaatse te brengen dààr waar de grootste noden zich voordoen. Daarnaast steunen wij ook een aantal sociale projecten. Hiervoor is héél veel financiële steun nodig.Een groot stuk wordt opgehaald uit opbrengst uit de rommelbeurs doch dit kan enkel het transport naar Oekraïne financieren. Onze sociale projecten houden wij in stand door verkoop van steunkaarten en het geven van filmvoorstellingen. Alle filmvoorstellingen worden ingeleid of achteraf van commentaar voorzien door onze  coördinator.