Reglement beurs Roeselare

REGLEMENT EN PRAKTISCHE SCHIKKING EXPO ROESELARE

website: https://oekrainewerkgroepvzw.com

1. Een stand huur van 8€ per lopende meter wordt gevraagd voor 2 dagen. De diepte van de standen is 2 meter.Tafels zijn te huur aan 8€ per stuk, stoelen aan 1€ per stuk.
2. Uw deelname is slechts geldig na ontvangst van uw ondertekende inschrijving en na ontvangst van uw voorafbetaling op rekening IBAN: BE65 4700 5132 9996 BIC: KREDBEBB op naam van OEKRAÏNE WERKGROEP VZW, met vermelding EXPO ROESELARE + NAAM VAN DE DEELNEMER;
3. De inschrijvingen worden behandeld volgens ontvangst van uw betaling en dit ten laatste 8 dagen voor aanvang v.d. beurs. Niet vooraf betaalde standplaatsen worden niet toegekend. inschrijven kan via website: https://oekrainewerkgroepvzw.com
4. De inrichters zijn niet aansprakelijk voor welke schade ook, diefstal of ongevallen ten gevolge van uw deelname aan deze beurs, noch voor de gevolgen van gedeeltelijke of gehele stroomonderbreking of het niet functioneren van de verwarming.
5. Er worden geen terugbetalingen gedaan van inschrijvingsgelden bij uitsluiting wegens het niet naleven van wettelijke bepalingen of bij het verstoren van de openbare orde.
6. Er geldt een totaal rookverbod binnen de gebouwen van Expo Roeselare.
7. Het binnen brengen van uw goederen:
– op vrijdag van 13 tot 19 uur: via inrijpoort.
– op zaterdag van 8.30 tot 9.30 uur en op zondag van 8.30 tot 9.30 uur.
Binnenrijden niet meer mogelijk, langs inrijpoort als op vrijdag.
8. Bij ontvangst van uw betaling wordt uw standplaats toegekend, wij sturen echter geen bevestiging per brief.Bij aankomst wordt u een plan overhandigd van de zaal met aanduiding van uw genummerde standplaats.
9. Alle uren zowel voor inbreng als standhouder, als openingsuren voor het publiek: van 9.30 tot 17 uur, worden stipt nageleefd.
10. Afval en niet-verkochte goederen mogen niet achtergelaten worden, op politiebevel ook niet in de omgeving van Expo Roeselare of op de parking. Bij overtreding wordt definitieve uitsluiting van deelname aan onze beurzen overwogen. De zaal dient ontruimd te zijn zondagavond om 20 uur.
11. De verkoop van dranken, voedingswaren en nieuwe goederen zijn niet toegelaten, tenzij akkoord van de inrichter. Alle door de wet geregelde of niet toegelaten goederen of producten zijn verboden. Voor de verkoop van nieuwe producten, mits akkoord van de inrichter, verklaart u wettelijk in orde te zijn met de geldende reglementering.
12. Meer info  e-mail: oekraïnewerkgroepvzw@telenet.be  of tel: 0495-708075